Bouw appartementen Ligapark 3 - jaar 2006

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl

Biopaatje.nl

Maart, April, Mei, Juni en Juli 2006: Afgelopen 5 maanden is heel wat gebeurd, maar te weinig om maandelijks een kolom met tekst te kunnen plaatsen. De eerste maanden, van maart t/m mei, lag het bouwtempo laag. Vanaf mei is dat wat opgeschroefd. In maart heeft men een begin gemaakt met het plaatsen van de eerste kozijnen op de laagbouw. Bij de hoogbouw is men begonnen met het metselwerk. terwijl men beneden aan het metselen is, gaat het storten van het beton gewoon door. Er moeten nog verschillende bouwlagen worden gestort. Wat we niet kunnen waarnemen zijn de werkzaamheden binnen. In mei is men zover gevorderd dat het hoogste punt van de laagste toren is bereikt. (16 bouwlagen). De andere toren krijgt nog twee bouwlagen en bereikt daarmee de 18 bouwlagen. In juni wordt hard gewerkt met het verder opbouwen van de steiger en het metselwerk aan de hoogbouw. De verwachting dat deze maand ook het hoogste punt zou worden bereikt is niet gerealiseerd. Misschien toch te optimistisch geweest. Volgens zeggen wordt er binnen behoorlijk werk verzet met leggen van water- en gasleidingen en verwarmingsbuizen. Ook zijn er al stelkozijnen geplaatst voor de schuifpuien naar de loggia. Aan de buitenkant vanaf de 7de verdieping naar beneden is men begonnen met het voegen. Bij de laagbouw is men bezig met het trappenhuis en de liftschacht. Dit gaat erg langzaam. Maar als ik het goed heb waargenomen zijn hierbij gelijktijdig de wanden gestort of gemetseld van de bergingen die op elke verdieping achter de liften worden gerealiseerd. In juli begint helaas de bouwvakvakantie weer en ligt de bouw nagenoeg stil. Met een kleine ploeg wordt wordt er tijdens deze vakantieperiode toch nog doorgewerkt. Dat moet ook. De tijd dring, er is volgens mij weinig tijd over om de bouw tijdig te kunnen opleveren. De werkbare dagen zijn ver opgesoupeerd. En er moet nog veel werk worden verzet. Bij niet tijdig opleveren kost dat de verantwoordelijke bouwer ongeveer €500,- per dag per woning. Dit maal 75 appartementen. De galerijen en kozijnen aan de voorkant van de laagbouw zijn inmiddels bijna allemaal geplaatst. Aan de achterzijde is men aan het metselen. De balkons zijn bijna allemaal geplaatst. Ook de laagbouw staat bijna in zijn geheel in de steigers.
In april / mei 2006 zal de oprichtingsvergadering voor de Vereniging van Eigenaren plaatsvinden. De offertes voor een beheerder VVE zijn inmiddels binnen.
Tot zover de ontwikkelingen over 2006, het vervolg vindt je bij het overzicht 2007.
Foto’s juli 2006 Foto’s genomen vanaf de 13de verdieping van de Beneluxflat
Januari & februari 2006: Na de kerst- nieuwjaarsperiode zouden de werkzaamheden weer worden hervat. Helaas weer tegenslag. Het enige wat er gebeurde was het opruimen van het bouwterrein. In juli 2005 liet de eerste betonaannemer Stanza ons in de steek. Betonaannemer Greko nam het over, totdat deze in december het ook liet afweten. In de kerstperiode hebben Strabag en Moeskops naar oplossingen gezocht. DURA VERMEER gaat de tunnelbouw van de laagbouw voortzetten en Moeskops gaat de toren voortzetten. Tevens is men voornemens om met het metselwerk een aanvang te nemen. Hoewel, door alle inspanningen en beloftes vind ik dat er tot nu toe weinig activiteiten op de bouw plaatsvinden. Het tempo zoals in de laatste maanden van 2005 is ver te zoeken. Op maandag 23 januari is er op verzoek van de onlangs opgerichte werkgroep een Nieuwbouw Coach van Vereniging Eigen Huis op het bouwterrein aanwezig geweest. Hij is daarbij vergezeld door 3 leden van het bestuur van de Werkgroep. Wat dit bezoek heeft opgeleverd is tot op dit moment nog niet bekend. Bericht ontvangen van Strabag: De 13 stadswoningen zullen worden gerealiseerd. Opdracht voor de start van deze woningen zal worden gegeven zodra de woningen verder zijn ontwikkeld. men is hier volop mee bezig.
WERKGROEP VVE: Intussen heeft de werkgroep regelmatig overleg met Stabag en Moeskops. Het was de bedoeling om de werkgroep in april om te zetten in een officiële VVE. Helaas is dit nog steeds niet gerealiseerd. Zoals het er nu uitziet zal de oprichtingsvergadering plaats vinden in augustus. Strabag Bouw & Ontwikkeling heeft in samenwerking met interim bestuur (het bewonerscomité) Futura Makelaardij gevestigd in Roosendaal uitgekozen om de VVE Ligapark 3 te voorzien van administratief, technisch en financieel beheer. Jammer is dat de werkgroep sinds de eerste vergadering (2005) geen bijeenkomst meer heeft belegd voor de kopers. Ik vraag me af of de kopers geen vragen of wensen zouden hebben die de werkgroep eventueel kan voorleggen bij Strabag of bij Moeskops. Overigens moet wel gezegd worden dat de werkgroep erg zijn best doet en goede onderwerpen bespreekt. Dit blijkt uit de verslagen en nieuwsbrieven die de kopers hebben ontvangen. De werkgroep heeft de bouw 3 keer laten controleren door een Nieuwbouwcoach van Vereniging Eigen Huis. Een van de conclusies is, geen echte fouten of problemen, wel dat er slordig wordt gewerkt. De kopieën van de rapporten zijn inmiddels in bezit van Strabag, met de bedoeling een betere bouwkwaliteit af te dwingen. Verder wordt er gesproken/onderhandeld over bijvoorbeeld zonwering, uitritten parkeergarage, parkeerplaatsen bij de toren ingang en fietstegels, over een parkweg, glasbewassing, gevelreiniging, schilderwerk, overkappen van de fietsenstalling in de parkeergarage, enz, enz.
Er zijn de laatste vijf maanden verschillende krantenartikelen verschenen die betrekking hebben op het project Ligapark 3. Klik hieronder om ze te lezen. Van verschillende lezers zijn ook de reacties toegevoegd. BNdeStem Dinsdag 25 april Tegenslag bij bouw woontoren BNdeStem Maandag 1 mei Prorail slikt claim verzakt spoor in BNdeStem Dinsdag 2 mei Bouwer honoreert claims Roosendaalse Bode Maandag 8 mei Woontoren Ligapark loopt flinke vertragingen op door faillissementen BNdeStem Dinsdag 11 juli Ligapark krijgt zijn definitieve vorm
Bouw 13 stadswoningen nog niet gestart Op dit moment is er nog geen start gemaakt met de bouw van 13 geplande stadswoningen. Wel zijn ze bijna allemaal verkocht. De start van de stads– en praktijkwoningen zal denk ik niet lang meer op zich laten wachten.
Foto’s mei 2006
Augustus 2006: Blij en verrast. Na afloop van de bouwvakvakantie weer een kijkje gaan nemen op het bouwterrein. In tegenstelling tot wat eerder in de nieuwsbrieven werd vermeld, “veel bouwvakkers zouden elkaar in de weg lopen en vertragen daardoor de bouwwerkzaamheden” , is het een drukte van belang. Vele ploegen bouwvakkers zijn ingezet om toch nog tijdig te kunnen opleveren. Het kan dus wel. Er wordt hard gewerkt, zowel binnen als buiten. Het dak op de hoogbouw is inmiddels waterdicht. Het metselwerk is ook ver gerealiseerd, nog een paar bouwlagen en men is hiermee ook klaar. Ook bij laagbouw wordt hard gewerkt. Hier is begonnen met het metselwerk van de witte gevelstenen. Kozijnen zijn bijna allemaal geplaatst. Steigers worden opgezet. Op het dak is men bezig om dit van een waterdichte laag te voorzien. Sommige woningen zijn al voorzien van binnenmuren. De toekomstige bewoners zijn of worden binnenkort uitgenodigd om individueel hun woning, samen met een opzichter, te bekijken en te controleren op het toegepaste meerwerk. De geruchten gaan dat er een begin is gemaakt met het tegelwerk. We houden moed en blijven optimistisch.
“Werkgroep Ligapark 3”  wordt  “Vereniging van Eigenaren Ligapark 3” Allereerst een groot compliment voor de afgetreden bestuursleden van de tijdelijke Werkgroep Ligapark 3 Deze 7 mensen hebben bijzonder goed werk verricht ten behoeve van de toekomstige bewoners van de hoog- en laagbouw. Vanaf 24 augustus 2006 is het een feit: Ligapark 3 heeft een VVE. Er was een grote opkomst van ruim 90 %. De huidige werkgroep is na een korte opsomming van hun gedane activiteiten tijdens deze vergadering ontbonden. De bestuursleden van de ontbonden werkgroep hadden zich kandidaat gesteld voor een bestuurstaak in de VVE en zijn unaniem gekozen. Het bestuur bestuur bestaat uit 5 leden, een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, hoofd technische commissie en een lid algemene zaken. Daarnaast is een technische commissie samengesteld die bestaat uit 5 leden, waarvan 1 persoon zitting heeft in het bestuur van de VVE. Futura Makelaardij gevestigd te Roosendaal is uitgekozen om de VVE te voorzien van administratief-, technisch-, en financieel beheer. De opleveringen zullen naar verwachting plaats gaan vinden, als alles tenminste volgens de planning verloopt, in de periode december 2006 en mei 2007.

Bouw appartementen

Ligapark 3 - jaar 2006

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl

Biopaatje.nl

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl
Januari       &       februari       2006:       Na       de       kerst- nieuwjaarsperiode      zouden      de      werkzaamheden weer worden hervat. Helaas weer tegenslag. Het   enige   wat   er   gebeurde   was   het   opruimen   van het     bouwterrein.     In     juli     2005     liet     de     eerste betonaannemer       Stanza       ons       in       de       steek. Betonaannemer   Greko   nam   het   over,   totdat   deze   in december   het   ook   liet   afweten.   In   de   kerstperiode hebben    Strabag    en    Moeskops    naar    oplossingen gezocht. DURA     VERMEER     gaat     de     tunnelbouw     van     de laagbouw   voortzetten   en   Moeskops   gaat   de   toren voortzetten.    Tevens    is    men    voornemens    om    met het    metselwerk    een    aanvang    te    nemen.    Hoewel, door   alle   inspanningen   en   beloftes   vind   ik   dat   er   tot nu   toe   weinig   activiteiten   op   de   bouw   plaatsvinden. Het   tempo   zoals   in   de   laatste   maanden   van   2005   is ver te zoeken. Op    maandag    23    januari    is    er    op    verzoek    van    de onlangs     opgerichte     werkgroep     een     Nieuwbouw Coach      van      Vereniging      Eigen      Huis      op      het bouwterrein     aanwezig     geweest.     Hij     is     daarbij vergezeld    door    3    leden    van    het    bestuur    van    de Werkgroep.   Wat   dit   bezoek   heeft   opgeleverd   is   tot op dit moment nog niet bekend. Bericht        ontvangen        van        Strabag:        De        13 stadswoningen        zullen        worden        gerealiseerd. Opdracht    voor    de    start    van    deze    woningen    zal worden    gegeven    zodra    de    woningen    verder    zijn ontwikkeld. men is hier volop mee bezig.
In    april    /    mei    2006    zal    de    oprichtingsvergadering voor   de   Vereniging   van   Eigenaren   plaatsvinden.   De offertes    voor    een    beheerder    VVE    zijn    inmiddels binnen.
Maart,    April,    Mei,    Juni    en    Juli    2006:    Afgelopen    5 maanden   is   heel   wat   gebeurd,   maar   te   weinig   om maandelijks     een     kolom     met     tekst     te     kunnen plaatsen.   De   eerste   maanden,   van   maart   t/m   mei, lag    het    bouwtempo    laag.    Vanaf    mei    is    dat    wat opgeschroefd.     In     maart     heeft     men     een     begin gemaakt   met   het   plaatsen   van   de   eerste   kozijnen   op de   laagbouw.   Bij   de   hoogbouw   is   men   begonnen met   het   metselwerk.   terwijl   men   beneden   aan   het metselen   is,   gaat   het   storten   van   het   beton   gewoon door.     Er     moeten     nog     verschillende     bouwlagen worden    gestort.    Wat    we    niet    kunnen    waarnemen zijn de werkzaamheden binnen. In   mei   is   men   zover   gevorderd   dat   het   hoogste   punt van   de   laagste   toren   is   bereikt.   (16   bouwlagen).   De andere   toren   krijgt   nog   twee   bouwlagen   en   bereikt daarmee de 18 bouwlagen. In     juni     wordt     hard     gewerkt     met     het     verder opbouwen   van   de   steiger   en   het   metselwerk   aan   de hoogbouw.   De   verwachting   dat   deze   maand   ook   het hoogste      punt      zou      worden      bereikt      is      niet gerealiseerd.      Misschien      toch      te      optimistisch geweest.   Volgens   zeggen   wordt   er   binnen   behoorlijk werk   verzet   met   leggen   van   water-   en   gasleidingen en   verwarmingsbuizen.   Ook   zijn   er   al   stelkozijnen geplaatst   voor   de   schuifpuien   naar   de   loggia.   Aan de     buitenkant     vanaf     de     7de     verdieping     naar beneden is men begonnen met het voegen. Bij   de   laagbouw   is   men   bezig   met   het   trappenhuis en   de   liftschacht.   Dit   gaat   erg   langzaam.   Maar   als   ik het   goed   heb   waargenomen   zijn   hierbij   gelijktijdig de   wanden   gestort   of   gemetseld   van   de   bergingen die    op    elke    verdieping    achter    de    liften    worden gerealiseerd. In   juli   begint   helaas   de   bouwvakvakantie   weer   en ligt   de   bouw   nagenoeg   stil.   Met   een   kleine   ploeg wordt   wordt   er   tijdens   deze   vakantieperiode   toch nog   doorgewerkt.   Dat   moet   ook.   De   tijd   dring,   er   is volgens   mij   weinig   tijd   over   om   de   bouw   tijdig   te kunnen    opleveren.    De    werkbare    dagen    zijn    ver opgesoupeerd.   En   er   moet   nog   veel   werk   worden verzet.     Bij     niet     tijdig     opleveren     kost     dat     de verantwoordelijke   bouwer   ongeveer   €500,-   per   dag per woning. Dit maal 75 appartementen. De   galerijen   en   kozijnen   aan   de   voorkant   van   de laagbouw    zijn    inmiddels    bijna    allemaal    geplaatst. Aan    de    achterzijde    is    men    aan    het    metselen.    De balkons     zijn     bijna     allemaal     geplaatst.     Ook     de laagbouw staat bijna in zijn geheel in de steigers.
Foto’s juli 2006 Foto’s genomen vanaf de 13de verdieping van de Beneluxflat
WERKGROEP    VVE:    Intussen    heeft    de    werkgroep regelmatig   overleg   met   Stabag   en   Moeskops.   Het was   de   bedoeling   om   de   werkgroep   in   april   om   te zetten   in   een   officiële   VVE.   Helaas   is   dit   nog   steeds niet    gerealiseerd.    Zoals    het    er    nu    uitziet    zal    de oprichtingsvergadering    plaats    vinden    in    augustus. Strabag        Bouw        &        Ontwikkeling        heeft        in samenwerking        met        interim        bestuur        (het bewonerscomité)    Futura    Makelaardij    gevestigd    in Roosendaal    uitgekozen    om    de    VVE    Ligapark    3    te voorzien   van   administratief,   technisch   en   financieel beheer. Jammer     is     dat     de     werkgroep     sinds     de     eerste vergadering    (2005)    geen    bijeenkomst    meer    heeft belegd   voor   de   kopers.   Ik   vraag   me   af   of   de   kopers geen    vragen    of    wensen    zouden    hebben    die    de werkgroep   eventueel   kan   voorleggen   bij   Strabag   of bij Moeskops. Overigens     moet     wel     gezegd     worden     dat     de werkgroep       erg       zijn       best       doet       en       goede onderwerpen   bespreekt.   Dit   blijkt   uit   de   verslagen en   nieuwsbrieven   die   de   kopers   hebben   ontvangen. De     werkgroep     heeft     de     bouw     3     keer     laten controleren      door      een      Nieuwbouwcoach      van Vereniging    Eigen    Huis.    Een    van    de    conclusies    is, geen   echte   fouten   of   problemen,   wel   dat   er   slordig wordt   gewerkt.   De   kopieën   van   de   rapporten   zijn inmiddels   in   bezit   van   Strabag,   met   de   bedoeling een    betere    bouwkwaliteit    af    te    dwingen.    Verder wordt          er          gesproken/onderhandeld          over bijvoorbeeld     zonwering,     uitritten     parkeergarage, parkeerplaatsen   bij   de   toren   ingang   en   fietstegels, over    een    parkweg,    glasbewassing,    gevelreiniging, schilderwerk,   overkappen   van   de   fietsenstalling   in de parkeergarage, enz, enz.
Er     zijn     de     laatste     vijf     maanden     verschillende krantenartikelen   verschenen   die   betrekking   hebben op   het   project   Ligapark   3.   Klik   hieronder   om   ze   te lezen.   Van   verschillende   lezers   zijn   ook   de   reacties toegevoegd. BNdeStem Dinsdag 25 april Tegenslag bij bouw woontoren BNdeStem Maandag 1 mei Prorail slikt claim verzakt spoor in BNdeStem Dinsdag 2 mei Bouwer honoreert claims Roosendaalse Bode Maandag 8 mei Woontoren Ligapark loopt flinke vertragingen op door faillissementen BNdeStem Dinsdag 11 juli Ligapark krijgt zijn definitieve vorm
Bouw 13 stadswoningen nog niet gestart Op dit moment is er nog geen start gemaakt met de bouw van 13 geplande stadswoningen. Wel zijn ze bijna allemaal verkocht. De start van de stads– en praktijkwoningen zal denk ik niet lang meer op zich laten wachten.
Foto’s mei 2006
Augustus    2006:    Blij    en    verrast.    Na    afloop    van    de bouwvakvakantie   weer   een   kijkje   gaan   nemen   op het   bouwterrein.   In   tegenstelling   tot   wat   eerder   in de   nieuwsbrieven   werd   vermeld,   “veel   bouwvakkers zouden     elkaar     in     de     weg     lopen     en     vertragen daardoor    de    bouwwerkzaamheden”    ,    is    het    een drukte   van   belang.   Vele   ploegen   bouwvakkers   zijn ingezet   om   toch   nog   tijdig   te   kunnen   opleveren.   Het kan dus wel. Er   wordt   hard   gewerkt,   zowel   binnen   als   buiten.   Het dak   op   de   hoogbouw   is   inmiddels   waterdicht.   Het metselwerk   is   ook   ver   gerealiseerd,   nog   een   paar bouwlagen   en   men   is   hiermee   ook   klaar.   Ook   bij laagbouw    wordt    hard    gewerkt.    Hier    is    begonnen met    het    metselwerk    van    de    witte    gevelstenen. Kozijnen     zijn     bijna     allemaal     geplaatst.     Steigers worden   opgezet.   Op   het   dak   is   men   bezig   om   dit van een waterdichte laag te voorzien. Sommige       woningen       zijn       al       voorzien       van binnenmuren.    De    toekomstige    bewoners    zijn    of worden   binnenkort   uitgenodigd   om   individueel   hun woning,   samen   met   een   opzichter,   te   bekijken   en   te controleren     op     het     toegepaste     meerwerk.     De geruchten   gaan   dat   er   een   begin   is   gemaakt   met   het tegelwerk. We houden moed en blijven optimistisch.
“Werkgroep    Ligapark    3”        wordt        “Vereniging    van Eigenaren Ligapark 3” Allereerst   een   groot   compliment   voor   de   afgetreden bestuursleden   van   de   tijdelijke   Werkgroep   Ligapark 3.    Deze    7    mensen    hebben    bijzonder    goed    werk verricht   ten   behoeve   van   de   toekomstige   bewoners van de hoog- en laagbouw. Vanaf   24   augustus   2006   is   het   een   feit:   Ligapark   3 heeft een VVE. Er    was    een    grote    opkomst    van    ruim    90    %.    De huidige   werkgroep   is   na   een   korte   opsomming   van hun    gedane    activiteiten    tijdens    deze    vergadering ontbonden.    De    bestuursleden    van    de    ontbonden werkgroep   hadden   zich   kandidaat   gesteld   voor   een bestuurstaak in de VVE en zijn unaniem gekozen. Het     bestuur     bestuur     bestaat     uit     5     leden,     een voorzitter,     een     penningmeester,     een     secretaris, hoofd   technische   commissie   en   een   lid   algemene zaken.     Daarnaast     is     een     technische     commissie samengesteld    die    bestaat    uit    5    leden,    waarvan    1 persoon    zitting    heeft    in    het    bestuur    van    de    VVE. Futura     Makelaardij     gevestigd     te     Roosendaal     is uitgekozen       om       de       VVE       te       voorzien       van administratief-, technisch-, en financieel beheer. De    opleveringen    zullen    naar    verwachting    plaats gaan     vinden,     als     alles     tenminste     volgens     de planning   verloopt,   in   de   periode   december   2006   en mei 2007.
Tot zover de ontwikkelingen over 2006, het vervolg vindt je bij het overzicht 2007.