Bouw appartementen Ligapark 3 - jaar 2005

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl

Biopaatje.nl

Januari 2005 Storten vloer BBG Een inkijk in de ondergrondse parkeergarage
Januari 2005:  Bovenstaande foto’s geven een beel;d van begin januari. Na de kerst- en nieuwjaarsperiode heeft men de werkzaamheden weer hervat. De parkeergarage is bijna helemaal overdekt. Deze maand is er een begin gemaakt om verder de hoogte in te bouwen. De contouren van de eerste woningen worden zichtbaar.
Februari 2005:  Bovenstaande foto’s zijn van eind februari. De parkeergarage is nu geheel overdekt. De afgelopen twee maanden heeft men een begin gemaakt met de wanden van de eerste woonlaag. De foto links is gemaakt vanuit de Badhuisstraat. zo ook de tweede foto. Op deze foto is goed te zien hoe het weer is geweest in de afgelopen tijd. Veel regen en sneeuw met af en toe flink wat nachtvorst. De consequentie voor de bouw is dat niet alle werkbare werkdagen goed zijn benut, De derde foto is gemaakt vanaf de andere kant. Vanuit het toekomstige park heeft men beter zicht op de bouwactiviteiten.
Maart   /   April   2005:   De   werkzaamheden   vorderen   traag.   Gedeeltelijk ligt   dat   aan   het   weer   en   gedeeltelijk   omdat   er   weer   wat   tegenslag   is geweest.   Volgens   horen   zeggen:   Er   schijnt   het   een   en   ander   verkeerd gelopen       te       zijn       met       een       nieuw       gestorte       muur.       Uit veiligheidsoverwegingen   moest   deze   muur   weer   worden   gesloopt.   Op de   foto   links   kun   je   zien   hoever   de   werkzaamheden   tot   eind   april   zijn opgeschoten.    We    hopen    dat    vanaf    nu    de    werkzaamheden    sneller zullen   gaan.   Het   laatste   nieuws   is   dat   men   medio   juni   gaat   beginnen met de Laagbouw. (5 bouwlagen)
27 april 2005: De gemeente Roosendaal maakt het volgende bekend:  Klik hier voor de bekendmaking
Mei / Juni 2005:  De bouwactiviteiten verlopen naar mijn mening erg traag. De Snelheid bedraagt ongeveer 1 bouwlaag per maand. Volgens omwonende bestaat de bouwploeg uit 6 á 8 bouwvakkers. Ondanks dat er 465 werkbare dagen voor zijn gereserveerd (koopcontract), betekent dit dat deze ook moeten worden opgebruikt. Met wat meer bouwploegen zou het werk sneller verlopen en kan de oplevering eerder worden uitgevoerd. Ook voor de kopers scheelt dat extra kosten. Sommige kopers zitten met extra maandlasten. De stand per 10 mei: Verstreken 222 werkdagen Verlet / vakantie / ATV 78 dagen Werkbare dagen 144 Nog te gaan 465 min 144 = 321 dagen
Medio juni zou een start worden gemaakt met de bouwactiviteiten van de appartementen van het lage gedeelte. Deze activiteiten zijn nog niet waargenomen. De kopers hebben onlangs een uitnodiging ontvangen voor de eerste kijkdag op donderdag 7 juli op de bouwplaats zelf. Tijdens dit bezoek is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Er zal ook een toelichting worden gegeven op het bouwproces en de bouw volgorde door Moeskops Bouwbedrijf en Strabag Bouw en Ontwikkeling. Wellicht worden we dan ook wat wijzer omtrent de streefdatum van oplevering.
Klik op het krantenknipsel voor een vergroting
7 JULI 2005:  KIJKDAG VOOR DE TOEKOMSTIGE BEWONERS klik hier voor het verslag.
Juli / augustus 2005: Half juli is de bouwvakvakantie voor een periode van 4 weken. Op 15 augustus is de bouwvak weer ten einde en zal volgens zeggen in een rap tempo worden gebouwd.
Augustus 2005: In de week van 8 t/m 12 augustus is de bouwkraan voor de hoogbouw, zoals op de kijkdag beloofd, opgehoogd naar 65 meter. Weer moet ik enige vertraging constateren. Oorzaak is een zakelijk meningsverschil met Staza Betontechniek BV en Moeskops Bouwbedrijf. In overleg met Strabag is besloten een andere onderaannemer (betoncentrale) in te schakelen. Dit betekent dat het aanwezige bouwmateriaal moet worden afgevoerd en het nieuwe materieel moet woorden aangevoerd. Dit heeft ongeveer 2 á 3 weken in beslag genomen.
September 2005: De voorbereidingen om weer beton te kunnen storten zijn klaar. Men is begonnen in de hoogbouw met de 6de bouwlaag. Werktijd per etage is ongeveer 12 werkbare werkdagen. Intussen zijn ook de betonnen trappen in de trappenhallen geplaatst. Ook gaat men binnenkort beginnen met de binnen afwerking. Als het dak er op ligt stopt met de afwerking van onderaf en begint de afwerking van bovenaf. Dit om tijdig te kunnen opleveren. Er is ook een start gemaakt met de laagbouw. Hier is niet meer aan gewerkt sinds het onder dak brengen van de parkeergarage. Er is meer bedrijvigheid waar te nemen. Dit is ook hard nodig willen ze tijdig kunnen opleveren.
Ook voor de laagbouw is het bouwmateriaal aangevoerd. Men is volop bezig met het vlechtwerk zodat de bekisting kan worden geplaatst voor het storten. De 1ste bouwlaag moet eind september, begin oktober zijn afgerond.
“Voorlopige Vereniging Van Eigenaren”  (VVE) een goed initiatief. Alle kopers( van Ligapark 3e fase) hebben via Strabag op 15 oktober 2005 op verzoek van een mede koper, de heer H. Vos, een brief ontvangen. De heer Vos doet hierin een oproep om zich te verenigen in deze voorlopige VVE om zodoende een goede onderhandelingspositie te kunnen vormen. Ik als koper van een appartement in de laagbouw ben het hier volledig mee eens en steun dit initiatief. Op het hier genoemde initiatief heeft ongeveer 80% van de kopers gereageerd. de eerste bijeenkomst is gehouden op vrijdag 18 november 2005, in Cafe ‘t Trefpunt op de Kade te Roosendaal. Er is een werkgroep opgericht (voorlopige VVE). Zeven personen hebben zich aangemeld om namens de aanwezige kopers de kar te trekken. Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest, veel vragen behandeld en standpunten ingenomen.
November 2005: De geplande opleveringen zijn met minimaal 3 maanden opgeschort. Er zijn weer vertragingen opgetreden. De oorzaak is nog onduidelijk. Bij de hoogbouw is men begonnen aan de negende bouwlaag. De laagbouw, gestart half september, gaat tot op heden voorspoedig. Hier is men begonnen aan de derde bouwlaag.
De foto’s zijn genomen vanaf de dertiende verdieping van de aan de overkant liggende Beneluxflat.
Hier vindt je de nieuwe huisnummering met bijbehorende postcode aan de hand van het toegekende bouwnummer Klik hier
December 2008: Inmiddels hebben de kopers Nieuwsbrief 4 ontvangen met de stand van zaken betreffende de bouw. Hierin staat weinig nieuws. Dat de bouw constant vertraging oploopt wisten we al lang. Er worden wat redenen beschreven waardoor de vertragingen zijn opgetreden. De prognose is dat de oplevering zal plaatsvinden december 2006 / januari 2007. Weersinvloeden en dergelijke kunnen hieraan nog veranderingen geven. De stand betreffende de werkbare dagen t/m oktober 2005 is: Werkdagen: 346 dagen Verlet: 51 dagen Vakantie/ATV: 58 dagen Werkbare werkdagen: 237 dagen Verder heeft Strabag een nieuwe projectmanager aangesteld, Jan Paul van Hemert. Vele partijen worden door hem aangestuurd, zoals de architect, constructeur, installatieadviseur, aannemer enz. Ook is via deze nieuwsbrief de huisnummering bekend gemaakt. Een ander nieuwtje is dat we weer een kijkdag hebben op woensdag 21 december 2005. Stand van de laagbouw is dat men begonnen is met de 4de bouwlaag. Bij de hoogbouw is men bezig met de 10de bouwlaag. De kerst/nieuwjaars periode komt weer in zicht. Dat betekent dat de bouw weer enige weken stil ligt en er dus niet gewerkt wordt. Voor 2006 hopen we dat er geen tegenslagen zullen zijn en dat er kan worden ingelopen.
2de kijkdag: 21 december 2005: De kopers hebben onder begeleiding een rondleiding gekregen door de woontoren tot op een hoogte van 6 bouwlagen. De daarboven liggende verdiepingen waren nog niet veilig genoeg om er rond te lopen. Maar ook vanaf de 6 verdieping was er een mooi uitzicht. Aanwezig: Toekomstige bewoners, Strabag Development en Moeskops Bouwbedrijf. Hieronder foto’s van deze kijkdag
Tot zover de ontwikkelingen over 2005, het vervolg vindt je bij het overzicht 2006.

Bouw appartementen

Ligapark 3 - jaar 2005

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl

Biopaatje.nl

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl
Januari 2005 Storten vloer BBG Een inkijk in de ondergrondse parkeergarage
Januari   2005:      Bovenstaande   foto’s   geven   een   beeld van   begin   januari.   Na   de   kerst-   en   nieuwjaarsperiode heeft     men     de     werkzaamheden     weer     hervat.     De parkeergarage   is   bijna   helemaal   overdekt.   Deze   maand is   er   een   begin   gemaakt   om   verder   de   hoogte   in   te bouwen.     De     contouren     van     de     eerste     woningen worden zichtbaar.
Februari    2005:        Bovenstaande    foto’s    zijn    van    eind februari.   De   parkeergarage   is   nu   geheel   overdekt.   De afgelopen     twee     maanden     heeft     men     een     begin gemaakt   met   de   wanden   van   de   eerste   woonlaag.   De foto   links   is   gemaakt   vanuit   de   Badhuisstraat.   zo   ook de   tweede   foto.   Op   deze   foto   is   goed   te   zien   hoe   het weer   is   geweest   in   de   afgelopen   tijd.   Veel   regen   en sneeuw     met     af     en     toe     flink     wat     nachtvorst.     De consequentie   voor   de   bouw   is   dat   niet   alle   werkbare werkdagen   goed   zijn   benut,   De   derde   foto   is   gemaakt vanaf    de    andere    kant.    Vanuit    het    toekomstige    park heeft men beter zicht op de bouwactiviteiten.
Maart   /   April   2005:   De   werkzaamheden   vorderen   traag. Gedeeltelijk   ligt   dat   aan   het   weer   en   gedeeltelijk   omdat er    weer    wat    tegenslag    is    geweest.    Volgens    horen zeggen:   Er   schijnt   het   een   en   ander   verkeerd   gelopen te      zijn      met      een      nieuw      gestorte      muur.      Uit veiligheidsoverwegingen      moest      deze      muur      weer worden   gesloopt.   Op   de   foto   links   kun   je   zien   hoever de   werkzaamheden   tot   eind   april   zijn   opgeschoten.   We hopen   dat   vanaf   nu   de   werkzaamheden   sneller   zullen gaan.   Het   laatste   nieuws   is   dat   men   medio   juni   gaat beginnen met de Laagbouw. (5 bouwlagen)
27 april 2005: De gemeente Roosendaal maakt het volgende bekend:  Klik hier voor de bekendmaking
Mei   /   Juni   2005:      De   bouwactiviteiten   verlopen   naar mijn   mening   erg   traag.   De   Snelheid   bedraagt   ongeveer 1   bouwlaag   per   maand.   Volgens   omwonende   bestaat de   bouwploeg   uit   6   á   8   bouwvakkers.   Ondanks   dat   er 465       werkbare       dagen       voor       zijn       gereserveerd (koopcontract),    betekent    dit    dat    deze    ook    moeten worden   opgebruikt.   Met   wat   meer   bouwploegen   zou het   werk   sneller   verlopen   en   kan   de   oplevering   eerder worden    uitgevoerd.    Ook    voor    de    kopers    scheelt    dat extra     kosten.     Sommige     kopers     zitten     met     extra maandlasten. De stand per 10 mei: Verstreken 222 werkdagen Verlet / vakantie / ATV 78 dagen Werkbare dagen 144 Nog te gaan 465 min 144 = 321 dagen
Medio    juni    zou    een    start    worden    gemaakt    met    de bouwactiviteiten   van   de   appartementen   van   het   lage gedeelte. Deze activiteiten zijn nog niet waargenomen. De   kopers   hebben   onlangs   een   uitnodiging   ontvangen voor    de    eerste    kijkdag    op    donderdag    7    juli    op    de bouwplaats      zelf.      Tijdens      dit      bezoek      is      er      de mogelijkheid    om    vragen    te    stellen.    Er    zal    ook    een toelichting   worden   gegeven   op   het   bouwproces   en   de bouw   volgorde   door   Moeskops   Bouwbedrijf   en   Strabag Bouw   en   Ontwikkeling.   Wellicht   worden   we   dan   ook wat wijzer omtrent de streefdatum van oplevering.
Klik op het krantenknipsel voor een vergroting
7 JULI 2005:  KIJKDAG VOOR DE TOEKOMSTIGE BEWONERS klik hier voor het verslag.
Juli   /   augustus   2005:   Half   juli   is   de   bouwvakvakantie voor   een   periode   van   4   weken.   Op   15   augustus   is   de bouwvak   weer   ten   einde   en   zal   volgens   zeggen   in   een rap tempo worden gebouwd.
Augustus 2005: In de week van 8 t/m 12 augustus is de bouwkraan voor de hoogbouw, zoals op de kijkdag beloofd, opgehoogd naar 65 meter. Weer    moet    ik    enige    vertraging constateren.      Oorzaak      is      een zakelijk       meningsverschil       met Staza       Betontechniek       BV       en Moeskops         Bouwbedrijf.         In overleg    met    Strabag    is    besloten een       andere       onderaannemer (betoncentrale)    in    te    schakelen. Dit    betekent    dat    het    aanwezige bouwmateriaal       moet       worden afgevoerd        en        het        nieuwe materieel          moet          woorden aangevoerd.   Dit   heeft   ongeveer   2 á 3 weken in beslag genomen.
September   2005:   De   voorbereidingen   om   weer   beton te   kunnen   storten   zijn   klaar.   Men   is   begonnen   in   de hoogbouw   met   de   6de   bouwlaag.   Werktijd   per   etage   is ongeveer   12   werkbare   werkdagen.   Intussen   zijn   ook   de betonnen   trappen   in   de   trappenhallen   geplaatst.   Ook gaat     men     binnenkort     beginnen     met     de     binnen afwerking.   Als   het   dak   er   op   ligt   stopt   met   de   afwerking van   onderaf   en   begint   de   afwerking   van   bovenaf.   Dit om tijdig te kunnen opleveren. Er   is   ook   een   start   gemaakt   met   de   laagbouw.   Hier   is niet   meer   aan   gewerkt   sinds   het   onder   dak   brengen van   de   parkeergarage.   Er   is   meer   bedrijvigheid   waar   te nemen.   Dit   is   ook   hard   nodig   willen   ze   tijdig   kunnen opleveren.
Ook      voor      de      laagbouw      is      het      bouwmateriaal aangevoerd.    Men    is    volop    bezig    met    het    vlechtwerk zodat    de    bekisting    kan    worden    geplaatst    voor    het storten.   De   1ste   bouwlaag   moet   eind   september,   begin oktober zijn afgerond.
“Voorlopige     Vereniging     Van     Eigenaren”       (VVE) een goed initiatief. Alle   kopers(   van   Ligapark   3e   fase)   hebben   via   Strabag op   15   oktober   2005   op   verzoek   van   een   mede   koper, de   heer   H.   Vos,   een   brief   ontvangen.   De   heer   Vos   doet hierin    een    oproep    om    zich    te    verenigen    in    deze voorlopige        VVE        om        zodoende        een        goede onderhandelingspositie te kunnen vormen. Ik   als   koper   van   een   appartement   in   de   laagbouw   ben het   hier   volledig   mee   eens   en   steun   dit   initiatief.   Op het   hier   genoemde   initiatief   heeft   ongeveer   80%   van de     kopers     gereageerd.     de     eerste     bijeenkomst     is gehouden    op    vrijdag    18    november    2005,    in    Café    ‘t Trefpunt     op     de     Kade     te     Roosendaal.     Er     is     een werkgroep   opgericht   (voorlopige   VVE).   Zeven   personen hebben    zich    aangemeld    om    namens    de    aanwezige kopers     de     kar     te     trekken.     Er     zijn     verschillende onderwerpen     aan     de     orde     geweest,     veel     vragen behandeld en standpunten ingenomen.
November    2005:    De    geplande    opleveringen    zijn    met minimaal     3     maanden     opgeschort.     Er     zijn     weer vertragingen       opgetreden.       De       oorzaak       is       nog onduidelijk.   Bij   de   hoogbouw   is   men   begonnen   aan   de negende      bouwlaag.      De      laagbouw,      gestart      half september,    gaat    tot    op    heden    voorspoedig.    Hier    is men begonnen aan de derde bouwlaag.
De foto’s zijn genomen vanaf de dertiende verdieping van de aan de overkant liggende Beneluxflat.
Hier vindt je de nieuwe huisnummering met bijbehorende postcode aan de hand van het toegekende bouwnummer Klik hier
December      2008:      Inmiddels      hebben      de      kopers Nieuwsbrief    4    ontvangen    met    de    stand    van    zaken betreffende   de   bouw.   Hierin   staat   weinig   nieuws.   Dat de   bouw   constant   vertraging   oploopt   wisten   we   al   lang. Er    worden    wat    redenen    beschreven    waardoor    de vertragingen   zijn   opgetreden.   De   prognose   is   dat   de oplevering   zal   plaatsvinden   december   2006   /   januari 2007.    Weersinvloeden    en    dergelijke    kunnen    hieraan nog    veranderingen    geven.    De    stand    betreffende    de werkbare dagen t/m oktober 2005 is: Werkdagen: 346 dagen Verlet: 51 dagen Vakantie/ATV: 58 dagen Werkbare werkdagen: 237 dagen Verder     heeft     Strabag     een     nieuwe     projectmanager aangesteld,   Jan   Paul   van   Hemert.   Vele   partijen   worden door       hem       aangestuurd,       zoals       de       architect, constructeur,   installatieadviseur,   aannemer   enz.   Ook   is via     deze     nieuwsbrief     de     huisnummering     bekend gemaakt. Een   ander   nieuwtje   is   dat   we   weer   een   kijkdag   hebben op woensdag 21 december 2005. Stand   van   de   laagbouw   is   dat   men   begonnen   is   met   de 4de   bouwlaag.   Bij   de   hoogbouw   is   men   bezig   met   de 10de    bouwlaag.    De    kerst/nieuwjaars    periode    komt weer   in   zicht.   Dat   betekent   dat   de   bouw   weer   enige weken   stil   ligt   en   er   dus   niet   gewerkt   wordt.   Voor   2006 hopen   we   dat   er   geen   tegenslagen   zullen   zijn   en   dat   er kan worden ingelopen.
2de    kijkdag:    21    december    2005:    De    kopers    hebben onder   begeleiding   een   rondleiding   gekregen   door   de woontoren   tot   op   een   hoogte   van   6   bouwlagen.   De daarboven   liggende   verdiepingen   waren   nog   niet   veilig genoeg    om    er    rond    te    lopen.    Maar    ook    vanaf    de    6 verdieping     was     er     een     mooi     uitzicht.     Aanwezig: Toekomstige     bewoners,     Strabag     Development     en Moeskops Bouwbedrijf. Hieronder foto’s van deze kijkdag
Tot zover de ontwikkelingen over 2005, het vervolg vindt je bij het overzicht 2006.