Bouw appartementen Ligapark 3 - 2004

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl

Biopaatje.nl

Maart 2003 Braak liggend terrein
April 2004: verleggen van kabels en leidingen
Juli 2004: De heipalen worden geboord en gelijktijdig gestort met beton
Juni 2004: 165 oude heipalen van de oude ligafabriek zorgen voor problemen
Oktober 2004: Vanaf de heipalen is men begonnen met het vlechtwerk
Eind oktober 2004: Het eerste beton voor de vloer is gestort en de eerste muurtjes staan overeind
Eind November 2004: De bouwkraan is inmiddels op het terrein aanwezig en wordt uiteindelijk 65 meter hoog
Maart 2004: In maart was de kogel door de kerk. Om van start te kunnen gaan met de bouw moest voldaan zijn aan de gestelde voorwaarden. Er moest tenminste 50% van de appartementen zijn verkocht
Juni 2004: Tijdens de feestelijkheden waren op de bouwlocatie in het uitgegraven gedeelte heipalen te zien van de oude Ligafabrieken. Deels waren deze voorzien, deels ook niet. Op 5 meter diepte zijn ongeveer 165 heipalen tevoorschijn gekomen van verschillende soorten. Daarbij blijkt nu dat de nieuwe funderingspalen soms letterlijk op de plaats van de oude moeten komen. I.v.m. de draagkracht waaraan de heipalen moeten voldoen, moeten opnieuw berekeningen worden gemaakt en de tekeningen worden aangepast. Op dit moment zijn er dan ook weinig activiteiten waar te nemen. De bestaande heipalen worden intussen afgekort. Nadat de gemeente Roosendaal haar goedkeuring heeft gegeven kan gestart worden met het aanbrengen van nieuwe funderingspalen.
April 2004: In april is men van start gegaan met het verleggen van kabels en leidingen. Er is een begin gemaakt met bemaling en het ontgraven van de kelder
Mei 2004: Op 14 mei heeft een feestelijke bijeenkomst plaats gevonden ter gelegenheid van de start van de bouw. Het stond in het teken van het “oude” en het “nieuwe” Ligapark. Dit gebeurde door het doorknippen van een lint op de brug tussen de al bestaande deel en het nog te bouwen deel.  (zie de foto’s rechts en het krantenknipsel)
Juli 2004: We zijn alweer een maand verder. De werkzaamheden hebben veel vertraging opgelopen. Ten behoeve van de nieuwbouw zitten de heipalen inmiddels in de grond. De funderingspalen zijn geboord en gelijktijdig afgestort met beton. Juli en augustus zijn maanden waarin de vakantieperiode valt. Dus ook de bouwvakantie. Voor ruim 4 weken liggen de bouwactiviteiten stil.
Augustus / september 2004: De vakantieperiode is voorbij. Er zit weinig schot in. Er zijn tot op heden nog geen zichtbare bouwactiviteiten waargenomen.
Oktober 2004: Er is een begin gemaakt met de funderingen en het vlechtwerk vanaf de heipalen. Langzaam begint zicht te komen op de contouren van de parkeerkelder. er zullen nog heel wat kilo’s beton gestort moeten worden. Op het einde van de maand is men zover dat het eerste beton is gestort voor de vloer. Ook de eerste wanden zijn gestort. Het gaat de hoogte in.
November 2004: Regelmatig breng ik samen met mijn vrouw een bezoekje aan het bouwterrein. We maken dan foto’s van de vorderingen. Leuk voor later en leuk om weer te geven op deze website. Jammer dat het verboden is het bouwterrein te betreden. Nu moeten we allerlei fratsen uithalen om toch enigszins mooie foto’s te kunnen maken. Deze maand is er een torenkraan opgebouwd. Deze is nog niet op volle hoogte, dat komt later. De totale hoogte van de kraan wordt ongeveer 56 meter. De zijwanden van de kelder zijn inmiddels gestort.
December 2004: Men is nu zover dat de gehele kelder van zowel de hoogbouw als de laagbouw overdekt is. Om geen achterstand op te lopen moet alles voor de kerst en nieuwjaarsperiode klaar zijn. Op de officiële website van het Ligapark vermeld dat er nog enkele woningen te koop zijn. Mensen die nu nog besluiten om tot koop over te gaan, hebben nog de vrijheid om hun appartement in te delen zoals ze willen. Zodra het beton hard is kunnen geen leidingen meer worden omgelegd.
Tot zover de ontwikkelingen over 2004, het vervolg vindt je bij het overzicht 2005.

Bouw appartementen

Ligapark 3 - 2004

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl

Biopaatje.nl

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl
Maart 2003 Braak liggend terrein
April 2004: verleggen van kabels en leidingen
Maart   2004:   In   maart   was   de kogel   door   de   kerk.   Om   van start   te   kunnen   gaan   met   de bouw     moest     voldaan     zijn aan              de              gestelde voorwaarden.        Er        moest tenminste       50%       van       de appartementen zijn verkocht
April    2004:    In    april    is    men van    start    gegaan    met    het verleggen      van      kabels      en leidingen.    Er    is    een    begin gemaakt    met    bemaling    en het ontgraven van de kelder
Mei   2004:   Op   14   mei   heeft een    feestelijke    bijeenkomst plaats           gevonden           ter gelegenheid   van   de   start   van de    bouw.    Het    stond    in    het teken   van   het   “oude”   en   het “nieuwe”         Ligapark.         Dit gebeurde            door            het doorknippen   van   een   lint   op de      brug      tussen      de      al bestaande    deel    en    het    nog te    bouwen    deel.        (zie    de foto’s         rechts         en         het krantenknipsel)
Juni 2004: 165 oude heipalen van de oude ligafabriek zorgen voor problemen
Juli 2004: De heipalen worden geboord en gelijktijdig gestort met beton
J uni        2004:        Tijdens        de feestelijkheden   waren   op   de bouwlocatie            in            het uitgegraven                 gedeelte heipalen   te   zien   van   de   oude Ligafabrieken.    Deels    waren deze     voorzien,     deels     ook niet.   Op   5   meter   diepte   zijn ongeveer        165        heipalen tevoorschijn     gekomen     van verschillende               soorten. Daarbij     blijkt     nu     dat     de nieuwe           funderingspalen soms    letterlijk    op    de    plaats van   de   oude   moeten   komen. I.v.m.          de          draagkracht waaraan          de          heipalen moeten      voldoen,      moeten opnieuw              berekeningen worden      gemaakt      en      de tekeningen                    worden aangepast.    Op    dit    moment zijn      er      dan      ook      weinig activiteiten    waar    te    nemen. De        bestaande        heipalen worden     intussen     afgekort. Nadat           de           gemeente Roosendaal                        haar goedkeuring    heeft    gegeven kan   gestart   worden   met   het aanbrengen       van       nieuwe funderingspalen.
Juli   2004:   We   zijn   alweer   een maand             verder.             De werkzaamheden          hebben veel     vertraging     opgelopen. Ten        behoeve        van        de nieuwbouw          zitten          de heipalen     inmiddels     in     de grond.     De     funderingspalen zijn    geboord    en    gelijktijdig afgestort   met   beton.   Juli   en augustus        zijn        maanden waarin     de     vakantieperiode valt.          Dus          ook          de bouwvakantie.    Voor    ruim    4 weken              liggen              de bouwactiviteiten stil.
Augustus   /   september   2004: De         vakantieperiode         is voorbij.   Er   zit   weinig   schot   in. Er   zijn   tot   op   heden   nog   geen zichtbare        bouwactiviteiten waargenomen.
Oktober     2004:     Er     is     een begin       gemaakt       met       de funderingen            en            het vlechtwerk           vanaf           de heipalen.     Langzaam     begint zicht      te      komen      op      de contouren             van             de parkeerkelder.   er   zullen   nog heel   wat   kilo’s   beton   gestort moeten      worden.      Op      het einde   van   de   maand   is   men zover   dat   het   eerste   beton   is gestort   voor   de   vloer.   Ook   de eerste    wanden    zijn    gestort. Het gaat de hoogte in.
Oktober 2004: Vanaf de heipalen is men begonnen met het vlechtwerk
Eind oktober 2004: Het eerste beton voor de vloer is gestort en de eerste muurtjes staan overeind
November   2004:   Regelmatig breng    ik    samen    met    mijn vrouw   een   bezoekje   aan   het bouwterrein.   We   maken   dan foto’s    van    de    vorderingen. Leuk   voor   later   en   leuk   om weer     te     geven     op     deze website.     Jammer     dat     het verboden   is   het   bouwterrein te   betreden.   Nu   moeten   we allerlei    fratsen    uithalen    om toch    enigszins    mooie    foto’s te      kunnen      maken.      Deze maand   is   er   een   torenkraan opgebouwd.   Deze   is   nog   niet op    volle    hoogte,    dat    komt later.    De    totale    hoogte    van de   kraan   wordt   ongeveer   56 meter.   De   zijwanden   van   de kelder zijn inmiddels gestort.
Eind November 2004: De bouwkraan is inmiddels op het terrein aanwezig en wordt uiteindelijk 65 meter hoog
December   2004:   Men   is   nu zover    dat    de    gehele    kelder van   zowel   de   hoogbouw   als de     laagbouw     overdekt     is. Om   geen   achterstand   op   te lopen    moet    alles    voor    de kerst    en    nieuwjaarsperiode klaar zijn. Op   de   officiële   website   van het   Ligapark   vermeld   dat   er nog      enkele      woningen      te koop    zijn.    Mensen    die    nu nog    besluiten    om    tot    koop over   te   gaan,   hebben   nog   de vrijheid              om              hun appartement     in     te     delen zoals    ze    willen.    Zodra    het beton   hard   is   kunnen   geen leidingen        meer        worden omgelegd.
Tot zover de ontwikkelingen over 2004, het vervolg vindt je bij het overzicht 2005.