Bram van Leeuwen
Roosendaal
Ligapark (Bouwjaar 2006)
Biopaatje.nl
Home Mijn Hobby's Roosendaal Ligapark  (fase 3) Vrienden & Kennissen Contact
Ligapark algemeen Ligapark nieuwbouw fase III-2004 Ligapark nieuwbouw fase III-2005 Ligapark nieuwbouw fase III-2006 Ligapark nieuwbouw fase III-2007 Ligapark foto/filmopname 2012/13 Ligafabrieken Historie Ligafabrieken Oude foto's
OM OP TERUG TE KUNNEN KIJKEN LIGAPARK - LAAN VAN EUROPA - bouwjaar 2006
Januari & februari 2006 Na de kerst- nieuwjaarsperiode zouden de werkzaamheden weer worden hervat. Helaas weer tegenslag. Het enige wat er gebeurde was het opruimen van het bouwterrein. In juli 2005 liet de eerste betonaannemer STANZA ons in de steek. Betonaannemer  GREKO nam het over, totdat deze het in december ook liet afweten. In de kerstperiode hebben Strabag en Moeskops naar oplossingen gezocht. DURA VERMEER gaat de tunnelbouw van de laagbouw voortzetten en Moeskops gaat de toren voortzetten. Tevens is men voornemens om met het metselwerk een aanvang te nemen. Hoewel, door alle inspanningen en beloftes vind ik dat er tot nu toe weinig activiteiten op de bouw plaatsvinden. Het tempo zoals in de laatste maanden van 2005 is ver te zoeken. Op maandag 23 januari is er op verzoek van de onlangs opgerichte Werkgroep een Nieuwbouw Coach van Vereniging Eigen Huis op bouwterrein aanwezig geweest. Hij is vergezeld door 3 leden van het bestuur van de Werkgroep. Wat dit bezoek heeft opgeleverd is tot op dit moment nog niet bekend. Bericht ontvangen van Strabag:  De 13 stadswoningen zullen worden gerealiseerd. Opdracht voor de start van deze woningen zal worden gegeven zodra de woningen verder zijn ontwikkeld. Men is hier volop mee bezig.
Maart, april, mei, juni en Juli 2006 Afgelopen 5 maanden is heel wat gebeurd, maar te weinig om maandelijks een kolom met tekst te kunnen plaatsen. De eerste maanden, van maart t/m mei, lag het bouwtempo erg laag. Vanaf mei is dat wat opgeschroefd. In maart heeft men een begin gemaakt met het plaatsen van de eerste kozijnen op de laagbouw. Bij de hoogbouw is men begonnen met het metselwerk. Terwijl men beneden aan het metselen is, gaat het storten van het beton gewoon door. Er moeten nog verschillende bouwlagen worden gestort. Wat we niet kunnen waarnemen zijn de binnenwerkzaamheden. In mei is men zover gevorderd dat het hoogste punt van de laagste toren is bereikt. (16 bouwlagen) De andere toren krijgt nog 2 bouwlagen en bereikt daarmee 18 bouwlagen. In juni wordt hard gewerkt met het verder opbouwen van de steiger en het metselwerk aan de hoogbouw. De verwachting dat deze maand ook het hoogste punt zou worden bereik is niet gerealiseerd. Misschien toch te optimistisch geweest. Volgens zeggen wordt er binnen behoorlijk werk verzet met leggen van water– en gasleidingen en verwarmingsbuizen. Ook zijn er al stelkozijnen geplaatst voor de schuifpuien naar de loggia. Aan de buitenkant vanaf de 7de verdieping naar beneden is men begonnen met  het voegen. Bij de laagbouw is men bezig met het trappenhuis en de liftschacht. Dit gaat erg langzaam. Maar als ik het goed heb waargenomen zijn hierbij gelijktijdig de wandjes gestort of gemetseld van de bergingen die op elke verdieping achter de liften worden gerealiseerd. In juli begint helaas de bouwvakvakantie weer en ligt de bouw nagenoeg stil. Met een kleine ploeg wordt er tijdens deze vakantieperiode toch nog doorgewerkt. Dat moet ook. De tijd dringt, er is volgens mij weinig tijd over om de bouw tijdig te kunnen opleveren. De werkbare dagen zijn ver opgesoupeerd. En er moet nog veel werk worden verzet. Bij niet tijdig opleveren kost dat de verantwoordelijke bouwer ± € 500,- per dag per woning.  Dit maal 75 appartementen. De galerijen en kozijnen aan de voorkant van de laagbouw zijn inmiddels bijna allemaal geplaatst. Aan de achterzijde is men aan het metselen. De balkons zijn bijna allemaal geplaatst. Ook de laagbouw staat inmiddels bijna in zijn geheel in de steigers. Werkgroep / VvE Intussen heeft de werkgroep regelmatig overleg met Strabag en Moeskops. Het was de bedoeling om de werkgroep in april om te zetten in een Vereniging Van Eigenaren. Helaas is dit nog steeds niet gerealiseerd. Zoals het er nu uit ziet zal de oprichtingsvergadering plaats vinden in augustus. Strabag Bouw en Ontwikkeling heeft in samenwerking met het interim bestuur/het bewonerscomité  FUTURA Makelaardij gevestigd in Roosendaal uitgekozen om de Vereniging Van Eigenaren Ligapark lll te voorzien van administratief, technisch en financieel beheer. Jammer is dat de werkgroep sinds de eerste vergadering (2005) geen bijeenkomst meer heeft belegd voor kopers. Ik vraag me af of de kopers geen vragen of wensen zouden hebben die de werkgroep eventueel kan voorleggen bij Strabag Bouw en Ontwikkeling of Moeskops Bouwbedrijf. Overigens moet wel gezegd worden dat de werkgroep erg zijn best doet en goede onderwerpen bespreekt. Dit blijkt uit de verslagen en nieuwsbrieven die de kopers hebben ontvangen. De werkgroep heeft de bouw 3 keer laten controleren door een Nieuwbouwcoach van Vereniging Eigen Huis. Een van de conclusies is, geen echte fouten/problemen, wel dat er erg slordig wordt gewerkt. De kopieën van de rapporten zijn inmiddels in bezit van Strabag, met de bedoeling een betere bouwkwaliteit af te dwingen. Verder wordt er gesproken/onderhandeld over bijvoorbeeld de zonwering, uitritten parkeergarage, parkeerplaatsen bij de toreningang en fietstegels, over een parkweg, glasbewassing, gevelreiniging, schilderwerk, overkappen van de fietsenstalling in de parkeergarage, enz., enz. Er zijn de laatste vijf maanden verschillende krantenartikelen verschenen die betrekking hebben op het project Ligapark lll. Klik hieronder om ze te lezen. Ook de reacties van verschillende lezers zijn aan de onderwerpen toegevoegd. BNdeStem Dinsdag 25 april Tegenslag bij bouw woontoren BNdeStem Maandag 1mei ProRail slikt claim verzakt spoor in BNdeStem Dinsdag 2 mei Bouwer honoreert claims Roosendaalse Bode Maandag 8 mei Woontoren Ligapark loopt flinke vertragingen op door faillissementen BNdeStem Dinsdag 11 juli Ligapark krijgt zijn definitieve vorm
13 stadswoningen nog niet gestart Op dit moment is er nog geen start gemaakt met de bouw van 13 geplande stadswoningen. Wel zijn ze bijna allemaal verkocht. De start van de stads– en praktijkwoningen zal denk ik niet lang meer op zich laten wachten.
Foto’s mei 2006
Foto’s juli 2006 Met dank aan Anita van Zitteren Foto’s genomen vanaf de 13de verdieping van de Beneluxflat
Augustus 2006 Blij en verrast. Na afloop van de bouwvakvakantie weer een kijkje gaan nemen op het bouwterrein. In tegenstelling tot wat eerder in nieuwsbrieven werd vermeld, “veel bouwvakkers zouden elkaar in de weg lopen en vertragen daardoor de bouwwerkzaamheden”,  is het een drukte van belang. Vele ploegen bouwvakkers zijn ingezet om toch nog tijdig te kunnen opleveren. Het kan dus wel. Er wordt hard gewerkt, zowel binnen als buiten. Het dak op de hoogbouw is inmiddels waterdicht. Het metselwerk is ook ver gerealiseerd, nog een paar bouwlagen en men is hiermee ook klaar. Ook bij de laagbouw wordt hard gewerkt. Ook hier is begonnen met het metselwerk van de witte gevelstenen. Kozijnen zijn bijna allemaal geplaatst. Steigers worden opgezet. Ook op het dak is men bezig om dit van een waterdichte laag te voorzien. Sommige woningen zijn al voorzien van binnenmuren. De toekomstige bewoners zijn of worden binnenkort uitgenodigd om individueel hun woning, samen met een opzichter, te bekijken en te controleren op het toegepaste meerwerk. De geruchten gaan dat er al een begin is gemaakt met het tegelwerk. We houden moed en blijven optimistisch. “Werkgroep LigaPark lll” wordt “Vereniging Van Eigenaren LigaPark lll” Allereerst een groot compliment voor de afgetreden bestuursleden van de tijdelijke werkgroep LigaPark lll.  Deze 7 mensen hebben bijzonder goed werk verricht ten behoeve van de toekomstige bewoners van de hoog- & laagbouw. Vanaf 24 augustus is het een feit: Ligapark lll heeft een “Vereniging Van Eigenaren”. Er was een grote opkomst van ruim 90%. De huidige werkgroep is na een korte opsomming van hun gedane activiteiten tijdens deze vergadering ontbonden. De bestuursleden van de ontbonden werkgroep hadden zich kandidaat gesteld voor een bestuurstaak in de Vereniging Van Eigenaren LigaPark lll en zijn unaniem gekozen. Het bestuur bestaat uit 5 leden, een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, hoofd technische commissie en een lid voor de algemene zaken zoals communicatie en park. Daarnaast is er een technische commissie samengesteld die bestaat uit 5 leden waarvan 1 persoon zitting heeft in het bestuur.  FUTURA Makelaardij gevestigd in Roosendaal is uitgekozen om de Vereniging Van Eigenaren Ligapark lll te voorzien van administratief, technisch en financieel beheer. 
De opleveringen zullen naar verwachting plaats gaan vinden, als alles tenminste volgens de planning verloopt, in de periode december 2006 / mei 2007. Tot zover de ontwikkelingen over 2006 Het vervolg vindt je bij het overzicht 2007.
Ligapark nieuwbouw fase III-2006