Bram van Leeuwen
Roosendaal
Ligapark (Bouwjaar 2005)
Biopaatje.nl
Home Mijn Hobby's Roosendaal Ligapark  (fase 3) Vrienden & Kennissen Contact
Ligapark algemeen Ligapark nieuwbouw fase III-2004 Ligapark nieuwbouw fase III-2005 Ligapark nieuwbouw fase III-2006 Ligapark nieuwbouw fase III-2007 Ligapark foto/filmopname 2012/13 Ligafabrieken Historie Ligafabrieken Oude foto's
OM OP TERUG TE KUNNEN KIJKEN LIGAPARK - LAAN VAN EUROPA - bouwjaar 2005
Januari 2005 Bovenstaande foto’s geven een beeld van begin januari. Na de kerst- nieuwjaarsperiode heeft men de werkzaamheden weer hervat. De parkeergarage is bijna helemaal overdekt. Deze maand is er een begin gemaakt om verder de hoogte in te bouwen.  De contouren van de eerste woningen worden zichtbaar.
Januari 2005 Storten vloer BBG. Een inkijk in de ondergrondse parkeergarage.
Februari 2005 Bovenstaande foto’s zijn van eind februari. De parkeergarage is nu geheel overdekt. De afgelopen twee maanden heeft men een begin gemaakt met de wanden van de eerste woonlaag. Zie de eerste foto links. Deze foto is gemaakt vanuit de Badhuisstraat. Ook de tweede foto, met kraan, is gemaakt vanuit de Badhuisstraat. Op deze foto is goed te zien hoe het weer geweest is de afgelopen tijd. Veel regen en sneeuw met af en toe flink wat nachtvorst. De consequentie voor de bouw is hierdoor, dat niet alle werkdagen goed zijn benut. De derde foto is gemaakt vanaf de andere kant. Vanuit het toekomstige park heeft men beter zicht op de bouwactiviteiten.
Maart / April 2005 De werkzaamheden vorderen traag. Gedeeltelijk ligt dat aan het weer en gedeeltelijk omdat er weer wat tegenslag is geweest. Volgens horen zeggen: Er schijnt het een en ander verkeerd gelopen te zijn met een nieuw gestorte muur. Uit veiligheidsoverwegingen moest deze muur weer  worden gesloopt. Op de foto hiernaast kunt je zien hoever de werkzaamheden tot eind april zijn opgeschoten. We hopen dat vanaf nu de werkzaamheden sneller zullen gaan. De laatste nieuws is dat men medio juni gaat beginnen met de laagbouw (5 hoog).
27 april 2005 De gemeente Roosendaal maakt het volgende bekend: Klik hier voor het PDF-bestand.
Mei / juni 2005 De bouwactiviteiten verlopen naar mijn mening erg traag. De snelheid bedraagt ongeveer 1 bouwlaag per maand. Volgens omwonende bestaat de bouwploeg uit 6 á 8 bouwvakkers. Ondanks dat er 465 werkbare werkdagen voor zijn gereserveerd (koopcontract), betekent dit niet dat deze ook moeten worden opgebruikt. Met wat meer bouwploegen zou het werk sneller verlopen en kan de oplevering eerder worden uitgevoerd. Ook voor de kopers scheelt dat extra kosten. Sommige kopers zitten met een dubbele maandlast (overbrugging). De stand per 10 mei: Verstreken 222 werkdagen Verlet/vakantie/ATV 78 dagen Werkbare dagen 144 Nog te gaan: 465 min 144 = 321 dagen Medio juni zou een start worden gemaakt met de bouwactiviteiten van de appartementen van het lage gedeelte. Deze activiteiten zijn nog niet waargenomen. De kopers hebben onlangs een uitnodiging ontvangen voor de eerste kijkdag op donderdag 7 juli op het bouwplaats zelf. Tijdens dit bezoek is er de mogelijkheid om vragen te stellen en zal er een toelichting worden gegeven op het bouwproces en de bouwvolgorde door  Moeskops Bouwbedrijf en STRABAG Bouw en Ontwikkeling. Wellicht worden we dan ook wat wijzer omtrent de streefdatum van oplevering.
Klik op het krantenknipsel voor een vergroting
Juli / augustus 2005 Half juli is de bouwvak vakantie voor een periode van 4 weken. Op 15 augustus is de bouwvak weer ten einde en zal volgens zeggen in een rap tempo worden gebouwd.
Augustus  2005 In de week van 8 t/m 12 augustus is de bouwkraan voor de hoogbouw, zoals op de kijkdag beloofd, opgehoogd naar 65 meter. Weer moet ik enige vertraging constateren. Oorzaak is een zakelijk meningsverschil  met Staza Betontechniek BV en Moeskops Bouwbedrijf. In overleg met Strabag is besloten een andere onderaannemer (betoncentrale) in te schakelen. Dit betekent dat het aanwezige bouwmaterieel moet worden afgevoerd en het nieuwe materieel moet worden aangevoerd. Dit heeft ongeveer 2 á 3 weken in beslag genomen.
7 JULI 2005:  KIJKDAG VOOR DE TOEKOMSTIGE BEWONERS klik hier voor het verslag.
September 2005 De voorbereidingen om weer beton te kunnen storten zijn klaar. Men is begonnen in de hoogbouw met de 6 etage. Werktijd per etage is ongeveer 12 werkbare werkdagen. Intussen zijn ook de betonnen trappen in trappenhal geplaatst. Ook gaat men binnenkort beginnen met de binnen afwerking. Als het dak er op ligt stopt men met de afwerking van onderaf en begint de afwerking van bovenaf. Dit om tijdig te kunnen opleveren. Er is inmiddels ook een start gemaakt met de laagbouw. Hier is niet meer aan gewerkt sinds het onder dak brengen van de parkeergarage. Er is een extra mobiele kraan bijgeplaatst en er is meer bedrijvigheid waar te nemen. Dit is ook hard nodig willen ze tijdig kunnen opleveren. Ook voor de laagbouw is het bouwmateriaal inmiddels aangevoerd. Men is volop bezig met het vlechtwerk zodat de bekisting kan worden geplaatst voor het storten. De 1ste bouwlaag moet eind september, begin oktober zijn afgerond.
“Voorlopige Vereniging Van Eigenaren”  een goed initiatief. Alle kopers (van ligapark 3e fase) hebben via Strabag op 15 oktober 2005 op verzoek van een mede koper, de heer H. Vos, een brief ontvangen. De heer Vos doet hierin een oproep om zich te verenigen in een “Voorlopige Vereniging Van Eigenaren” om zodoende een goede onderhandelingspositie te kunnen vormen. Ik als koper van een appartement in de laagbouw ben het hier volledig mee eens en steun het initiatief. Op het hier genoemde initiatief heeft ongeveer 80% van de kopers gereageerd. De eerste bijeenkomst is gehouden op vrijdag 18 november 2005, in “Café ‘t Trefpunt” op De Kade. Er is een Werkgroep opgericht (Voorlopige Vereniging van Eigenaren). Zeven personen hebben zich aangemeld om namens de aanwezige kopers de kar te trekken.  Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest, veel vragen behandeld en standpunten ingenomen.
19 November 2005 De geplande opleveringen zijn met minimaal 3 maanden opgeschort. Er zijn weer vertragingen opgetreden. De oorzaak is nog onduidelijk. Bij de hoogbouw is men begonnen aan de negende verdieping. De laagbouw, gestart half september, gaat tot op heden voorspoedig, Hier is men begonnen aan de derde verdieping.
De foto’s links en rechts zijn genomen vanaf de dertiende verdieping van de Beneluxflat. Met dank aan Anita van Zitteren
December 2006 Inmiddels hebben de kopers Nieuwsbrief 4 ontvangen met de stand van zaken betreffende bouw. Hierin staat weinig nieuws. Dat de bouw constant vertraging oploopt wisten we al lang. Er worden wat redenen beschreven waardoor de vertragingen zijn opgetreden. De prognose is dat oplevering zal plaatsvinden december 2006 / januari 2007. Weersinvloeden ect. kunnen hieraan nog veranderingen geven.  De stand betreffende de werkbare dagen t/m 31 oktober 2005 is: o Werkdagen 346 o Verlet 51 dagen o Vakantie/ATV-dagen 58 o Werkbare dagen 237 Verder heeft Strabag een nieuwe projectmanager aangesteld, Jan Paul van Hemert. Velen partijen worden door hem aangestuurd,  zoals de architect, constructeur, installatieadviseur, aannemer etc. Ook is via deze nieuwsbrief de huisnummering bekend gemaakt. Een ander nieuwtje is dat we weer een kijkdag hebben op woensdag 21 december 2005. Stand van de laagbouw is dat men is begonnen met de 4de bouwlaag. Bij de hoogbouw is men bezig met de 10de bouwlaag. De kerst/nieuwjaars periode komt weer in zicht. Dat betekent dat de bouw weer enige weken stil ligt en er dus niet gewerkt wordt. Voor 2006 hopen we dat er geen tegenslagen zullen zijn en dat er kan worden ingelopen.
Hier vindt je de nieuwe huisnummering met bijbehorende postcode aan de hand van het toegekende bouwnummer Klik hier
De opleveringen zullen naar verwachting plaats gaan vinden, als alles tenminste volgens de planning verloopt, in de periode december 2006 / januari 2007. Tot zover de ontwikkelingen over 2005 Het vervolg vindt je bij het overzicht 2006.
December 2005 Nog even een klein stukje over de kijkdag die gehouden is in december 2005. Klik hier voor meer info
Ligapark nieuwbouw fase III-2005