Bram van Leeuwen
Roosendaal
Ligapark (de bouw - fase III)
Biopaatje.nl
Home Mijn Hobby's Roosendaal Ligapark  (fase 3) Vrienden & Kennissen Contact
Ligapark algemeen Ligapark nieuwbouw fase III-2004 Ligapark nieuwbouw fase III-2005 Ligapark nieuwbouw fase III-2006 Ligapark nieuwbouw fase III-2007 Ligapark foto/filmopname 2012/13 Ligafabrieken Historie Ligafabrieken Oude foto's
OM OP TERUG TE KUNNEN KIJKEN LIGAPARK - LAAN VAN EUROPA - bouwjaar 2004
De eerste en tweede fase van dit nieuwbouwproject is reeds gerealiseerd en is bewoond. Hierover kan ik je dus weinig vertellen. Wel over de 3e fase, omdat ik hierbij zelf nauw  betrokken ben geweest.  Vanaf de start van de bouw tot en met de eindfase heb ik de bouwactiviteiten bijhouden en de vorderingen stap voor stap vermelden middels teksten en foto’s. De originele site (www.ligapark.nl) van dit project is inmiddels niet meer online Info: Projectontwikkelaar: Strabag Development BV Makelaars: Van Opstal & De Rooy uit Roosendaal  Bouwbedrijf: Moeskops BV uit Bergeijk  Gemaksdiensten: Dienstverlening Krijtenburg De 3e fase bestaat uit: 11 stadswoningen met tuin 2 praktijkwoningen 75 parkappartementen met ondergrondse stallingsgarage Een sfeervol park De appartementen: De appartementen zijn gesitueerd in een laagbouwgedeelte van 5 lagen en een hoogbouwgedeelte van 18 lagen, ongeveer 55 meter hoog. Maart 2004 In maart was de kogel door kerk. Om van start te kunnen gaan met de bouw moest voldaan zijn aan de gestelde voorwaarden. Er moest tenminste 50% van de appartement zijn verkocht. April 2004 In april is men van start gegaan met het verleggen van kabels en leidingen. Er is een begin gemaakt met bemaling en het ontgraven van de kelder. Mei 2004 Op 14 mei heeft de feestelijke bijeenkomst plaatsgevonden ter gelegenheid van de start van de bouw. Het stond in het teken van het ‘oude’ en ‘nieuwe’ Ligapark. Dit gebeurde door het doorknippen van een lint op de brug tussen het al bestaande deel en het nog te bouwen deel. Zie de foto’s rechts en lees ook het krantenknipsel. Juni 2004 Tijdens de feestelijkheden waren op de bouwlocatie in het uitgegraven gedeelte heipalen te zien van de oude Ligafabrieken. Deels waren deze voorzien, doch deels ook niet. Op 5 meter diepte zijn ongeveer 165 palen tevoorschijn gekomen van verschillen soorten. Daarbij blijkt nu dat de nieuwe funderingspalen soms letterlijk op de plaats van de oude moeten komen. I.v.m. de draagkracht waaraan de palen moeten voldoen, moeten opnieuw berekeningen worden gemaakt en de tekeningen worden aangepast. Op dit moment zijn er dus weinig activiteiten waar te nemen. De bestaande palen worden intussen afgekort. Nadat de gemeente Roosendaal haar goedkeuring heeft gegeven kan gestart worden met het aanbrengen van nieuwe funderingspalen.  Juli 2004 We zijn alweer een maand verder. De werkzaamheden hebben niet veel vertraging opgelopen. (Lees vorige maand). Ten behoeve van de nieuwbouw zitten de nieuwe heipalen inmiddels in de grond.  De heipalen zijn geboord en gelijkertijd afgestort met beton. Juli en augustus zijn de maanden waarin de vakantieperiode valt. Dus ook de bouwvakvakantie. Voor ruim 4 weken liggen de bouwactiviteiten stil.    Augustus / september 2004 De vakantieperiode is voorbij. Er zit weinig schot in. Er zijn tot op heden nog geen zichtbare bouwactiviteiten waargenomen. Oktober 2004 Er is een begin gemaakt met de funderingen en het vlechtwerk vanaf de heipalen. Langzaam begint zicht te komen op de contouren van de parkeerkelder. Er zullen nog heel wat kilo’s beton gestort moeten worden.  Op het einde van de maand is men zover dat het eerste beton is gestort voor de vloer. Ook de eerste wandjes zijn gestort. Het gaat de hoogte in. November 2004 Regelmatig breng ik samen met mijn vrouw een bezoekje aan het bouwterrein. We maken dan foto’s van vorderingen. Leuk voor later. Jammer dat het verboden is het bouwterrein te betreden. Nu moeten we allerlei fratsen uithalen om toch enigszins mooie foto’s te kunnen maken. Deze maand is er een torenkraan opgebouwd. Deze is nog niet op volle hoogte, dat komt later. De totale hoogte van de kraan wordt ongeveer 56 meter. De zijwanden van de kelder zijn inmiddels gestort. December 2004 Men is nu zover dat de gehele kelder van zowel de hoogbouw en als van de laagbouw overdekt is.  Om geen achterstand op te lopen moet alles voor de kerst en nieuwjaars periode klaar zijn. De officiële site van het Ligapark (www.ligapark.nl) vermeld dat er nog enkele woningen te koop zijn. Mensen die nu nog besluiten om tot koop over te gaan, hebben nog de vrijheid om hun appartement in te delen zoals ze willen. Zodra het beton hard is kunnen geen leidingen meer worden omgelegd. Tot zover de ontwikkelingen over 2004 Het vervolg vindt je bij het overzicht 2005
Braak liggend terrein maart 2003
April 2004: verleggen van kabels en leidingen
Juni 2004: i65 oude heipalen van de oude Ligafabriek zorgen voor problemen
Juli 2004: De heipalen worden geboord  en gelijktijdig gestort met beton.
Oktober 2004: Vanaf de heipalen is men begonnen met het vlechtwerk.
Eind oktober 2004: Het eerste beton voor de vloer is gestort en de eerste muurtjes staan overeind. Zie ook de foto rechts.
Eind November 2004. De bouwkraan is inmiddels op het terrein aanwezig en wordt uiteindelijk 65 meter hoog.
Ligapark nieuwbouw fase III-2004