Bram van Leeuwen
Roosendaal
Ligapark (Kijkdag 7 juli 2005)
Biopaatje.nl
Home Mijn Hobby's Roosendaal Ligapark  (fase 3) Vrienden & Kennissen Contact
Ligapark algemeen Ligapark nieuwbouw fase III-2004 Ligapark nieuwbouw fase III-2005 Ligapark nieuwbouw fase III-2006 Ligapark nieuwbouw fase III-2007 Ligapark foto/filmopname 2012/13 Ligafabrieken Historie Ligafabrieken Oude foto's
OM OP TERUG TE KUNNEN KIJKEN 7 JULI 2005:  KIJKDAG VOOR DE TOEKOMSTIGE BEWONERS
Ga terug naar de vorige paginina
Ga terug naar de vorige paginina
Verslag:     Donderdag 7 juli 2005.   Aanwezig: Toekomstige bewoners   Strabag Development Moeskops Bouwbedrijf
Om 16.00 uur was er een samenkomst in een gedeelte van de nieuwe parkeergarage. Veel van de kopers hebben op deze middag voor het eerst kennis kunnen maken met hun toekomstige buren. Via een button met bouwnummer en naam kon men elkaar kennen. Alle foto’s op deze pagina zijn gemaakt op 7 juli.
Geen prettig nieuws, tegenslag, Vooraf gaande aan deze kijkdag hebben de kopers de gelegenheid gekregen om schriftelijk hun vragen in te dienen. Hier is dan ook driftig gebruik van gemaakt. De vragen werden een voor een  behandeld. Afhankelijk van de vraag kregen we uitleg van vertegenwoordigers van Projectontwikkelaar Strabag of van Bouwbedrijf Moeskops. Een van de meest gestelde vraag was onder andere: Wanneer vinden de opleveringen plaats? Als alles volgens de laatste planning verloopt worden de eerste woningen in juni/juli 2006 opgeleverd. Men begint met middenhoogbouw, ook wel laagbouw genoemd, en eindigt met de hoogbouw. De opleveringen lopen door tot augustus/september 2006. Dit is voor velen een flinke tegenvaller. Op dit moment hebben we te maken met een achterstand van ± 5 maanden. Ongerekend in werkbare dagen is dit voor de laagbouw 68 dagen en voor de hoogbouw 25 dagen.  De achterstand heeft verschillende oorzaken en zijn tijdens deze kijkdag besproken. Vooruitkijkend…….. hoe ziet de planning er dan uit? 15 augustus 2005 (na de bouwvak) zal de huidige kraan bij de hoogbouw worden opgehoogd naar 65 meter. Bij de laagbouw gaat men beginnen met de tunnelbekisting en worden er twee kranen bij geplaatst. Laagbouw (Ruwbouwfase) Met een snelheid van elke keer 10 werkbare werkdagen zal getracht worden één bouwlaag te realiseren. Elke bouwlaag wordt gestart vanaf de kant van de parkeergarage. Dit zal dan betekenen, en we gaan er vanuit dat er geen tegenslagen meer komen, dat eind 2005 of begin 2006 de laagbouw op hoogte is. Daarna zal in rap tempo worden door gegaan met de afwerking van binnen. (Zie de foto met het schema RUWBOUWFASE) Hoogbouw (Ruwbouwfase) Bij de hoogbouw zal met hetzelfde tempo als voorheen worden doorgewerkt. Dat is voor elke bouwlaag  12 werkbare werkdagen. Nog 12 bouwlagen moeten worden opgetrokken. Totaal dus nog 144 werkbare werkdagen. Afwerking van binnen (Afbouwfase) Om nog meer achterstand zoveel mogelijk te voorkomen is voor de afwerking de volgende werkwijzen gekozen:  (Zie de foto met het schema AFBOUWFASE). De binnenzijde van de laagbouw zal worden afgewerkt vanaf de bovenste verdieping. Men begint weer aan de kant waar de ingang van de parkeergarage is. Zie de pijlen op de foto.  Men werkt dan zigzag naar beneden zodat het vuil gelijk naar beneden wordt afgevoerd en het boven schoon blijft. Voor de hoogbouw gaat men anders te werk. Terwijl er gewerkt wordt om de resterende 12 bouwlagen te realiseren, zal van onderaf al worden begonnen met de binnen afwerking. Men wijkt hierdoor af van de gangbare werkwijze die normaal gesproken van bovenaf begint. Dit om tijdig de opleveringen van de hoogbouw te kunnen realiseren. Zodra de hoogste woonlaag onder dak is wordt gestopt met de binnenafwerking van onderaf en gaat men van bovenaf de resterende woonlagen afwerken. Tijd besparing is dan de al gereed zijnde onderste bouwlagen.