Bouw appartementen Ligapark 3 - 1ste kijkdag juli 2005

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl

Biopaatje.nl

1ste Kijkdag 7 juli 2005 Voor de toekomstige bewoners
Aanwezig: Toekomstige bewoners Strabag Development Moeskops Bouwbedrijf
Om 16.00 uur was er een samenkomst in een gedeelte van de nieuwe parkeergarage. Veel van de kopers hebben op deze middag voor het eerst kennis kunnen maken met hun toekomstige buren. Via een button met bouwnummer en een naam kon men elkaar kennen. Alle foto’s op deze pagina zijn gemaakt op 7 juli.
Geen prettig nieuws, tegenslag Voorafgaande aan deze kijkdag hebben de kopers de gelegenheid gekregen om schriftelijk hun vragen in te dienen. Hier is dan ook driftig gebruik van gemaakt. De vragen werden een voor een behandeld. Afhankelijk van de vraag kregen we uitleg van de vertegenwoordigers van Projectontwikkelaar Strabag of Bouwbedrijf Moeskops. Een van de meest gestelde vraag was onder andere: Wanneer vinden de opleveringen plaats? Volgens de laatste planning worden de eerste woningen in juni/juli 2006 opgeleverd. Men begint met de middenhoogbouw, ook wel laagbouw genoemd, en eindigt met de hoogbouw. De opleveringen lopen door tot augustus/september 2006. Dit voor velen een flinke tegenvaller. Op dit moment hebben we te maken met een achterstand van ongeveer 5 maanden. Omgerekend in werkbare werkdagen is dit voor de laagbouw 68 dagen en voor de hoogbouw 25 dagen. De achterstand heeft verschillende oorzaken en zijn tijdens deze kijkdag besproken. Vooruitkijkend …….. hoe ziet die planning er dan uit?
!5 augustus 2005 (na de bouwvak) zal de huidige kraan bij de hoogbouw worden opgehoogd naar 65 meter. Bij de laagbouw gaat men beginnen met de tunnelbekisting en worden er twee kranen bij geplaatst. Laagbouw (ruwbouwfase) Met een snelheid van elke keer 10 werkdagen zal getracht worden één bouwlaag te realiseren. Elke bouwlaag wordt gestart vanaf de kant van de parkeergarage. Dit zal dan betekenen, en we gaan er vanuit dat er geen tegenslagen meer komen, dat eind 2005 of begin 2006 de laagbouw op hoogte is. daarna zal in rap tempo worden doorgegaan met de afwerking van binnen. Hoogbouw (ruwbouwfase) Bij de hoogbouw zal met hetzelfde tempo als voorheen worden doorgewerkt. dat is voor elke bouwlaag 12 werkbare dagen. Nog 12 bouwlagen moeten worden opgetrokken. Totaal dus nog 144 werkbare werkdagen. Afwerking van binnen (afbouwfase) Om nog meer achterstand zoveel mogelijk te voorkomen is voor de afwerking de volgende werkwijze gekozen: De binnenzijde van de laagbouw zal worden afgewerkt vanaf de bovenste verdieping. Men begint weer aan de kant waar de ingang van de parkeergarage is. Men werkt dan zigzag naar beneden zodat het vuil gelijk naar beneden wordt afgevoerd en het bovenste schoon blijft. Voor de hoogbouw gaat men anders te werk. terwijl er gewerkt wordt om de resterende 12 bouwlagen tye realiseren, zal van onderaf al worden begonnen met de binnen afwerking. Men wijkt hierdoor af van de gangbare werkwijze die normaal gesproken van bovenaf begint. Dit om tijdig de oplevering van de hoogbouw te kunnen realiseren. Zodra de hoogste woonlaag onder dak is wordt gestopt met de binnen afwerking van onderaf en gaat men van bovenaf de resterende woonlagen afwerken. Tijd besparing is dan de al gereed zijnde onderste bouwlagen.

Bouw appartementen

Ligapark 3 - 1ste kijkdag

juli 2005

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl

Biopaatje.nl

 Copyright wvlwebdesign.nl & Biopaatje.nl
1ste Kijkdag 7 juli 2005 Voor de toekomstige bewoners
Aanwezig: Toekomstige bewoners Strabag Development Moeskops Bouwbedrijf
Om       16.00       uur       was       er       een samenkomst   in   een   gedeelte   van   de nieuwe   parkeergarage.   Veel   van   de kopers     hebben     op     deze     middag voor      het      eerst      kennis      kunnen maken   met   hun   toekomstige   buren. Via    een    button    met    bouwnummer en     een     naam     kon     men     elkaar kennen. Alle     foto’s     op     deze     pagina     zijn gemaakt op 7 juli.
Geen prettig nieuws, tegenslag Voorafgaande      aan      deze      kijkdag hebben    de    kopers    de    gelegenheid gekregen   om   schriftelijk   hun   vragen in   te   dienen.   Hier   is   dan   ook   driftig gebruik    van    gemaakt.    De    vragen werden    een    voor    een    behandeld. Afhankelijk   van   de   vraag   kregen   we uitleg    van    de    vertegenwoordigers van   Projectontwikkelaar   Strabag   of Bouwbedrijf Moeskops. Een    van    de    meest    gestelde    vraag was   onder   andere:   Wanneer   vinden de opleveringen plaats? Volgens   de   laatste   planning   worden de   eerste   woningen   in   juni/juli   2006 opgeleverd.     Men     begint     met     de middenhoogbouw,           ook           wel laagbouw   genoemd,   en   eindigt   met de      hoogbouw.      De      opleveringen lopen   door   tot   augustus/september 2006. Dit        voor        velen        een        flinke tegenvaller.   Op   dit   moment   hebben we   te   maken   met   een   achterstand van         ongeveer         5         maanden. Omgerekend            in            werkbare werkdagen   is   dit   voor   de   laagbouw 68   dagen   en   voor   de   hoogbouw   25 dagen. De   achterstand   heeft   verschillende oorzaken      en      zijn      tijdens      deze kijkdag besproken. Vooruitkijkend …….. hoe ziet die planning er dan uit?
!5   augustus   2005   (na   de   bouwvak)   zal   de   huidige   kraan bij   de   hoogbouw   worden   opgehoogd   naar   65   meter. Bij      de      laagbouw      gaat      men      beginnen      met      de tunnelbekisting     en     worden     er     twee     kranen     bij geplaatst. Laagbouw (ruwbouwfase) Met    een    snelheid    van    elke    keer    10    werkdagen    zal getracht    worden    één    bouwlaag    te    realiseren.    Elke bouwlaag     wordt     gestart     vanaf     de     kant     van     de parkeergarage.   Dit   zal   dan   betekenen,   en   we   gaan   er vanuit   dat   er   geen   tegenslagen   meer   komen,   dat   eind 2005   of   begin   2006   de   laagbouw   op   hoogte   is.   daarna zal   in   rap   tempo   worden   doorgegaan   met   de   afwerking van binnen. Hoogbouw (ruwbouwfase) Bij   de   hoogbouw   zal   met   hetzelfde   tempo   als   voorheen worden    doorgewerkt.    dat    is    voor    elke    bouwlaag    12 werkbare   dagen.   Nog   12   bouwlagen   moeten   worden opgetrokken. Totaal dus nog 144 werkbare werkdagen. Afwerking van binnen (afbouwfase) Om      nog      meer      achterstand      zoveel      mogelijk      te voorkomen      is      voor      de      afwerking      de      volgende werkwijze gekozen: De   binnenzijde   van   de   laagbouw   zal   worden   afgewerkt vanaf   de   bovenste   verdieping.   Men   begint   weer   aan   de kant    waar    de    ingang    van    de    parkeergarage    is.    Men werkt   dan   zigzag   naar   beneden   zodat   het   vuil   gelijk naar     beneden     wordt     afgevoerd     en     het     bovenste schoon blijft. Voor   de   hoogbouw   gaat   men   anders   te   werk.   terwijl   er gewerkt    wordt    om    de    resterende    12    bouwlagen    tye realiseren,   zal   van   onderaf   al   worden   begonnen   met   de binnen     afwerking.     Men     wijkt     hierdoor     af     van     de gangbare     werkwijze     die     normaal     gesproken     van bovenaf    begint.    Dit    om    tijdig    de    oplevering    van    de hoogbouw    te    kunnen    realiseren.    Zodra    de    hoogste woonlaag   onder   dak   is   wordt   gestopt   met   de   binnen afwerking   van   onderaf   en   gaat   men   van   bovenaf   de resterende   woonlagen   afwerken.   Tijd   besparing   is   dan de al gereed zijnde onderste bouwlagen.